Зошто илјадници студенти
одлучуваат да студираат
вo Словенија

Бесплатни студии за студенти од Македонија, Србија, Црна Гора и БиХ

Студирајте опуштено, без грижи за плаќање на школарина.

Без приемни испити

Конкурирајте врз основа на просекот.

Меѓународно признаена диплома

Здобијте меѓународно признаена диплома.

Можност за работа за време на студиите

Заработете сами за своите животни трошоци и стекнетете го своето прво работно искуство во ЕУ.

Субвенија за исхрана, јавен превоз и друго

Платете помалку за животните трошоци отколку во другите земји.

Географска, културна и јазична близина

Чувствувајте се како дома без големи јазични и културни бариери.

Што ви нудиме?

Избор на програми

Упис на факултет

Добивање на дозвола за престој

6 причини зошто со нас

Биди стратег - со нас успехот при уписот е 100%!

Ние ќе се погрижиме за сите рокови, пријави, нострификација на дипломата, документацијата и сите неопходни процедури, а вие посветете се само на вашите оцени.

Заштеди време и пари - сите информации ги добиваш на едно место, во Словенија доаѓаш само на почетокот на студиите.

За успешен упис треба да го имате потребниот просек на оцени. Не ризикувајте, ние ќе ги провериме сите можности и опции за вашиот сигурен упис.

Обезбеди го твоето место на факултет од удобноста на твојот дом.

Ја поедноставуваме долготрајната и компликувана процедура за добивање на дозволата за престој.

Како да ги започнете
студиите во Словенија?

1. Закажете консултација и изберете пакет на услуги

2. Заедно ќе ги избереме најсоодветните студиските програми

3. Подготвуваме листа на потребни документи за упис

4. Пријава на факултет, поднесување на документите за упис

5. Пријава за дозвола за престој

6. Започнете ги студиите!

Не губи време, искористи
ја приликата, контактирај
не и договори се за почеток
на аплицирањето!

Закажете консултации

Закажете консултација и изберете пакет на услуги

Заедно ќе ги избереме најсоодветните студиските програми

Подготвуваме листа на потребни документи за упис

Пријава на факултет, поднесување на документите за упис

Пријава за дозвола за престој

Започнете ги студиите!

Не губи време, искористи
ја приликата,контактирај
не и договори се за почеток
на аплицирањето!

Закажете консултации

Најчесто поставувани
прашања

FAQ
FAQ

Најчесто поставувани
прашања

Да, за студентите од Македонија, Србија, Црна Гора и од БиХ, додипломските и магистерските студии се бесплатни врз основа на билатералните договори меѓу Словенија и овие земји. Истото важи и за студентите од ЕУ. Докторските студии се плаќаат.

Сите образовни институции во Словенија имаат акредитација која е признаена во најголемиот број на земји во светот. Студиските програми во Словенија се реализираат на 6 универзитети, 38 самостојни високообразовни установи и 36 виши школи според Болоњскиот систем.

Не, за најголемиот број на студиски програми нема приемни испити. Исклучок се само уметничката академија, архитектура, факултетот за спорт и забна протетика.

Да, сите студенти имаат право да работат студентска работа. Минималната цена на саат во моментов изнесува 5,4 евра бруто.

Искуства на странки

Закажете консултации

Здобијте одлично образование, многу нови пријатели и откријте нов свет на можности со едноставно испраќање на онлајн барање. Нашиот стручен соработник наскоро ќе ве контактира и ќе ве информира за сите можности кои може да ви ги понуди Словенија!

Поставете ни прашање

Контакт

Љубљана

Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija

[email protected]

+386 59 043 716

www.2tm.eu

Get directions

Дознајте, како да се запишете

Внесете го вашето име и е-маил адреса.
Ќе ви одговориме во најкраток рок!


ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Компанијата 2ТМ д.о.о. (во натамошниот текст: компанијата) се грижи за сигурноста на вашите лични податоци. Нам ни требаат контактните информации и некои лични податоци од лицата кои ја посетуваат страницата на компанијата и кои сакаат да добијат подетални информации за нашите услуги. За таа цел тие се поврзуваат со нас преку електронска пошта или телефонски, при што пополнуваат онлајн образец на страницата.

Кои лични податоци ѝ се потребни на компанијата:

Собирањето, обработката и чувањето на личните податоци се врши исклучиво доброволно и со согласност на сопственикот на тие податоци. Секогаш вие одлучувате за тоа кои информации ќе ѝ ги дадете на компанијата. Компанијата ги зема само оние податоци кои вие ѝ ги давате доброволно и непосредно. Секогаш сме подготвени да ви објасниме која информација ни е неопходна за да ви ја дадеме услугата што ви е потребна.

Колачиња

Колачињата (од англ. cookies) се датотеки со сервисни информации кои го забрзуваат повторниот пристап на нашата веб-страница. Колачињата ги чуваат индивидуалните преференции и нагодувања на корисникот од неговите претходни посети на страницата. Тоа се датотеки зачувани на вашите компјутери и други уреди кои ги користите за пристап до веб-страниците. Во секој момент може да ги избришете колачињата или да ги оневозможите во нагодувањата на пребарувачот.

Сигурност на пристапот до личните податоци во компанијата

За заштита на личните податоци кои се пренесуваат преку образецот за повратни информации на страницата, се користи специјализиран шифриран протокол за пренос на податоци HTTPS. Личните податоци на клиентите на компанијата во електронска форма се чуваат во корпоративен магацин. Тој е опремен со системи за контрола на пристапот, на ревизијата и на антивирусната заштита.

Истовремено, сакаме да напоменеме дека преносот на податоците преку интернет секогаш е поврзан со определени сигурносни ризици и ја елиминира целосната заштита на проследените пакети, од пристап на трети лица. Заштитете ги своите податоци од неовластена употреба со шифрирање, лозинка или со други средства.

Период на чување на личните податоци во компанијата

Компанијата ги чува личните податоци пет години од денот кога сопственикот на тие податоци дал согласност или кога сопственикот на податоците писмено ќе се откаже од согласноста.

Пренос на личните податоци на трети лица

Компанијата не ги открива добиените лични податоци, со исклучок на случаите кога тоа го бара законот, вклучувајќи ги и барањата за сметководство и известување, како и во случаите кога сте ѝ дале согласност на компанијата потполно или делумно да им ги предаде вашите податоци на трети лица или на овластени агенти. Овластените агенти на компанијата ги собираат, обработуваат и ги чуваат личните податоци, во согласност со политиката на компанијата за заштита на личните податоци.

За да го подобриме квалитетот на услугите што ги нудиме, работиме со компании од трети страни кои ни помагаат во анализата на работата на нашата страница со цел да ја подобриме и да ја направиме попогодна за вас. Меѓутоа, под никакви услови, податоците кои се пренесуваат од нашата веб-страница на надворешни оператори, не содржат лични податоци кои им припаѓаат на посетителите на нашата веб-страница.

Вашите права во врска со личните податоци доставени до компанијата

Секој сопственик на лични податоци има право од компанијата да добие информации за тоа кои лични податоци се обработуваат и се чуваат во компанијата; да ги копира податоците; да ги дополнува и да ги прилагодува; да ја ограничува нивната обработка и чување; да ги дава целосно или делумно; целосно или делумно да ги брише своите лични податоци од базата на компанијата.

Контакт на компанијата за прашања поврзани со личните податоци

За сите информации поврзани со вашите лични податоци во компанијата и ако сакате да нè известите дека сакате да преземете нешто поврзано со нив, пишете ни на е-адресата: [email protected].