education@2tm.si

+386 59-043-716

Студирај во Словенија БЕСПЛАТНО И БЕЗ ПРИЕМНИ ИСПИТИ

Зошто илјадници студенти одлучуваат да студираат во Словенија

Бесплатни студии за студенти од Македонија, Србија, Црна Гора и БиХ

Студирајте опуштено, без грижи за плаќање на школарина.

Без приемни испити

Конкурирајте врз основа на просекот.

Меѓународно признаена диплома

Здобијте меѓународно признаена диплома. Продолжете ги студиите во друга земја или прифатете ги новите работни предизвици и применете го стекнатото знаење.

Можност за работа за време на студиите

Заработете сами за своите животни трошоци и стекнетете го своето прво работно искуство во ЕУ.

Субвенции за исхрана, јавен превоз и други попусти

Платете помалку за животните трошоци отколку во другите земји.

Географска, културна и јазична близина

Чувствувајте се како дома без големи јазични и културни бариери.

Што ви нудиме?

Избор на програми

Упис на факултет

Добивање на дозвола за престој

6 Причини за користење на нашите услуги

Повеќе од 350 успешно запишани студенти.

Со целата бирократска пријавна и уписна процедура се бавиме исклучиво ние.

Заштедете време и пари – сите информации ги добивате на едно место, во Словенија доаѓате само еднаш, пред почетокот на студиите.

Ги претставуваме сите факултети и виши школи во Словенија.

Долгогодишно искуство и работа со студенти од различни земји.

Акредитирани курсеви по словенечки јазик за кандидатите.

Како да ги започнете студиите во Словенија?

1. Закажете консултација и изберете пакет на услуги

2. Заедно ќе ги избереме најсоодветните студиските програми

3. Подготвуваме листа на потребни документи за упис

4. Пријава на факултет, поднесување на документите за упис

5. Пријава за дозвола за престој

6. Започнете ги студиите!

Чести прашања

Да, за студентите од Македонија, Србија, Црна Гора и од БиХ, додипломските и магистерските студии се бесплатни врз основа на билатералните договори меѓу Словенија и овие земји. Докторските студии се плаќаат. Истото важи и за студентите од ЕУ.

Не, при уписот на најголемиот број на студиски програми нема приемни испити. Исклучок се само уметничките факултети, факултетот за спорт, архитектура и забна протетика.

Не. За најголемиот број на студиски програми не е потребен сертификат. Секако, препорачуваме изучување на словенечкиот јазик пред почетокот на студиите.

Сите образовни институции во Словенија имаат акредитација која е признаена во најголемиот број на земји во светот. Студиските програми во Словенија се реализираат на 5 универзитети, 48 самостојни високообразовни установи и 46 виши школи според Болоњскиот систем.

Да, некои студиски програми се достапни на англиски јазик. На одредени програми бараат сертификат (IELTS, TOEFL и други) или потврда за нивото на знаење на англискиот јазик.

Да, сите студенти имаат право да работат студентска работа. Минималната цена на саат во моментов изнесува 4,13 евра нето.

Просечните животни трошоци изнесуваат околу 400 евра на месец, вклучувајќи ги исхраната, сместувањето, превозот и други трошоци.

Државната субвенција за исхрана на изнесува 2,69 евра, а студентот ја плаќа само разликата до полната цена на оброкот. Државната субвенција на јавниот превоз е околу 50%.

Да, можно е да се вработите во Словенија по завршувањето на студиите. Полесно ќе се вработите по дипломирањето ако сте работеле уште во време на студиите.

Да, постојат различни можности за размена како што е Еразмус+ и други. Повеќе за условите на размена ќе дознаете на вашиот факултет.

Искуства на странки

Закажете консултации

Здобијте одлично образование, многу нови пријатели и откријте нов свет на можности со едноставно испраќање на онлајн барање. Нашиот стручен соработник наскоро ќе ве контактира и ќе ве информира за сите можности кои може да ви ги понуди Словенија!

Контакт

  • Љубљана

    Dunajska cesta 106,1000 Ljubljana, Slovenija

    education@2tm.si

    +386 59-043-716

Дознајте, како да се запишете

Внесете го вашето име и е-маил адреса.
Ќе ви одговораме во најкраток рок!

Дознајте, како да се запишете

Внесете го вашето име и е-маил адреса.
Ќе ви одговораме во најкраток рок!

Дознајте, како да се запишете

Внесете го вашето име и е-маил адреса.
Ќе ви одговораме во најкраток рок!

Поставете ни прашање

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Компанијата 2ТМ д.о.о. (во натамошниот текст: компанијата) се грижи за сигурноста на вашите лични податоци. Нам ни требаат контактните информации и некои лични податоци од лицата кои ја посетуваат страницата на компанијата и кои сакаат да добијат подетални информации за нашите услуги. За таа цел тие се поврзуваат со нас преку електронска пошта или телефонски, при што пополнуваат онлајн образец на страницата.

Кои лични податоци ѝ се потребни на компанијата:

Собирањето, обработката и чувањето на личните податоци се врши исклучиво доброволно и со согласност на сопственикот на тие податоци. Секогаш вие одлучувате за тоа кои информации ќе ѝ ги дадете на компанијата. Компанијата ги зема само оние податоци кои вие ѝ ги давате доброволно и непосредно. Секогаш сме подготвени да ви објасниме која информација ни е неопходна за да ви ја дадеме услугата што ви е потребна.

Колачиња

Колачињата (од англ. cookies) се датотеки со сервисни информации кои го забрзуваат повторниот пристап на нашата веб-страница. Колачињата ги чуваат индивидуалните преференции и нагодувања на корисникот од неговите претходни посети на страницата. Тоа се датотеки зачувани на вашите компјутери и други уреди кои ги користите за пристап до веб-страниците. Во секој момент може да ги избришете колачињата или да ги оневозможите во нагодувањата на пребарувачот.

Сигурност на пристапот до личните податоци во компанијата

За заштита на личните податоци кои се пренесуваат преку образецот за повратни информации на страницата, се користи специјализиран шифриран протокол за пренос на податоци HTTPS. Личните податоци на клиентите на компанијата во електронска форма се чуваат во корпоративен магацин. Тој е опремен со системи за контрола на пристапот, на ревизијата и на антивирусната заштита.

Истовремено, сакаме да напоменеме дека преносот на податоците преку интернет секогаш е поврзан со определени сигурносни ризици и ја елиминира целосната заштита на проследените пакети, од пристап на трети лица. Заштитете ги своите податоци од неовластена употреба со шифрирање, лозинка или со други средства.

Период на чување на личните податоци во компанијата

Компанијата ги чува личните податоци пет години од денот кога сопственикот на тие податоци дал согласност или кога сопственикот на податоците писмено ќе се откаже од согласноста.

Пренос на личните податоци на трети лица

Компанијата не ги открива добиените лични податоци, со исклучок на случаите кога тоа го бара законот, вклучувајќи ги и барањата за сметководство и известување, како и во случаите кога сте ѝ дале согласност на компанијата потполно или делумно да им ги предаде вашите податоци на трети лица или на овластени агенти. Овластените агенти на компанијата ги собираат, обработуваат и ги чуваат личните податоци, во согласност со политиката на компанијата за заштита на личните податоци.

За да го подобриме квалитетот на услугите што ги нудиме, работиме со компании од трети страни кои ни помагаат во анализата на работата на нашата страница со цел да ја подобриме и да ја направиме попогодна за вас. Меѓутоа, под никакви услови, податоците кои се пренесуваат од нашата веб-страница на надворешни оператори, не содржат лични податоци кои им припаѓаат на посетителите на нашата веб-страница.

Вашите права во врска со личните податоци доставени до компанијата

Секој сопственик на лични податоци има право од компанијата да добие информации за тоа кои лични податоци се обработуваат и се чуваат во компанијата; да ги копира податоците; да ги дополнува и да ги прилагодува; да ја ограничува нивната обработка и чување; да ги дава целосно или делумно; целосно или делумно да ги брише своите лични податоци од базата на компанијата.

Контакт на компанијата за прашања поврзани со личните податоци

За сите информации поврзани со вашите лични податоци во компанијата и ако сакате да нè известите дека сакате да преземете нешто поврзано со нив, пишете ни на е-адресата: personal.data@2tm.si.